പൊതുമാപ്പ് അവസരങ്ങളറിഞ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക; ഐ സി എഫ്

IMG-20180202-WA0016

പൊതുമാപ്പ്‌ : അവസരങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.                                   ഐ.സി.എഫ്‌                         കുവൈത്ത്‌:മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ കുവൈത്തിൽ തങ്ങുന്നവർക്ക്‌ രേഖകൾ ശരിയാക്കി ഇവിടുത്തെ താമസവും തൊഴിലും നിയമവിധേയമാക്കാനും അനധികൃത താമസക്കാരിൽ രാജ്യം വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പിഴയടക്കാതെ നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത്‌ ഗവർമ്മെന്റ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമാപ്പ്‌ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമുള്ള പ്രവാസികൾ പരമാവധി പ്രയോചനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഐ.സി.എഫ്‌ കുവൈത്ത് നാഷനൽ കമ്മറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പല നിലക്കുമുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായും തൊഴിൽ രംഗത്തെ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ പെട്ടും  താമസരേഖ പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധിയാളുകൾക്ക്‌ ഉപകാരപ്രദമാണ്‌ ഈ നടപടി.

IMG-20180202-WA0014

പൊതുമാപ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ  ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുവൈത്തിലേക്ക്‌ തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്‌ എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് . ആയിരക്കണക്കായ വിദേശികൾക്ക്‌ തണൽ നൽകുന്ന ഇൗയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ബഹുമാന്യ അമീറിനോടും, കുവൈത്ത്‌ ഗവർമ്മെന്റിനോടും ഇവിടെക്കഴിയുന്ന  വിദേശികൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നും ഐ.സി.എഫ്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

IMG-20180202-WA0018

പൊതുമാപ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി  നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരെയും രേഖകൾ നിയമവിധേയമാക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും  സഹായിക്കാൻ   ഐ.സി.എഫ്‌ കുവൈത്തിന്റെ  വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐ സി എഫ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് & കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ്

ഫർവാനിയ?99260084 ?50306633

സിറ്റി ?66493976?65924447

ജലീബ്?97825616?97644526

ഫഹാഹീൽ?5 1516106?94498792

ജഹ്റ ?50222944?94953072

Hotline:

99846310, 67003921,50479590

99771506

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image result for offers gif

BEST DEALS : AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATION COMPANY..

CONTACT : 1844442

There are amazing discounts on SMARTPHONES, GRAB IT NOW From 4th Feb Till 11th Feb. 2018...buy right away before the deal runs out?

Locations: Kuwait International Airport – Arrival Zone/ Departure Zone, Al Rai – the Avenues, Farwaniya – Metro Complex / Al Farwaniya commercial complex, Khaitan – Grand Hyper, Jahra – Al Qaser Complex, Kuwait City – Commercial area No.9 (Shop No – 8) / Souk Sharq Mall (Mezzanine Floor), Salmiya –Marina Mall / Boulevard Mall Fahaheel – Al Anood Complex / Grand Hyper Mall, Mangaf – Al Azizia Complex (Shop No – 18), Jaleeb Al Shyoukh –Salem Al Mubarak Complex (Shop No – 1) / Grand Hyper, Qurain – Addan Co-Operative Society, Rumaithiya – Rumaithiya Co-Operative Society, Jabriya – Jabriya Co-Operative Society, Qadsiya – Qadsiya Co-Operative Society, Shamiya – Shamiya Co-Operative Society.

مطار الكويت الدولي – قاعة القادمون / قاعة المغادرون، الري - الأفنيوز، الفروانية – مجمع مترو / مجمع الفروانية التجاري، خيطان – جراند هايبر الجهراء– مجمع القصر، مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة (محل رقم 8) / سوق شرق (الميزانين)، السالمية –مارينا مول / بوليفارد مول، الفحاحيل – مجمع العنود / جراند هايبر مول، المنقف – مجمع العزيزية (محل رقم 18)، جليب الشيوخ – مجمع سالم المبارك (محل رقم 1) / جراند هايبر، القرين – جمعية العدان التعاونية، الرميثية – جمعية الرميثية التعاونية، الجابرية – جمعية الجابرية التعاونية، القادسية – جمعية القادسية التعاونية، الشامية – جمعية الشامية التعاونية.

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-06.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-05.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-04.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-03.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-02.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-01.jpg

Indian Embassy extends extra support to domestic workers to make use of amnesty; Emergency Certificate issued from today

To support the Indian domestic workers without valid document to make use of the amnesty declared by the Kuwait government, The Embassy of India has made arrangement with Residency affairs department at Domestic Labor Office to stamp the Emergency Certificates before giving it to the domestic workers. All the stamped Emergency Certificates will be issued to the applicant starting from today, 4th of February.

IMG-20180202-WA0016

This step will help the residency violators to leave the country at the earliest without any further procedure. Those who’s e Emergency Certificates are stamped by the Residency Department can directly proceed to airport with a valid ticket to leave the country.

However currently this is given to only domestic workers under visa 20. Others applying for emergency certificate need to submit the Emergency certificate issue by the Embassy at Residency affairs department for their stamping before leaving the country.

IMG-20180202-WA0014

Indian Embassy had already submitted more than 1500 emergency certificates to residency department for stamping. The Indian Embassy in Kuwait is now working on three shifts including Friday and Saturday to process the large number of people coming to utilities the amnesty scheme. 

IMG-20180202-WA0018

Community Help

Various community organization are providing support to the crowd by opening help desk with volunteers at embassy premises, which is of great help for the people who came to utilize the amnesty. Some associations are also helping the needy at various centers such as Abbasiya, Fahaheel etc to serve the community.

Meanwhile, 'Yathra Kuwait', the organisation of Indian Taxi drivers in Kuwait informed that they will be arranging free transportation for people coming to collect the Emergency Certificate at Indian embassy from 4th February 4:00 pm on wards. Thousands of expatriates are coming to Embassy to for Emergency certificate to leave the country during the amnesty period.

The ICF has launched a help desk in different parts of Kuwait to help those who are traveling to the country and those who wish to legitimize the use of the public benefit. ICF Help Desk & contact numbers FARWANIYA 99260084 /50306633 KUWAIT CITY 66493976/65924447 JELEEB 97825616/97644526 Fahaheel 51516106/94498792 Jahra 50222944/94953072 Hotline: 99846310, 67003921,50479590 99771506

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Image result for offers gif

BEST DEALS : AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATION COMPANY..

CONTACT : 1844442

There are amazing discounts on SMARTPHONES, GRAB IT NOW From 4th Feb Till 11th Feb. 2018...buy right away before the deal runs out?

Locations: Kuwait International Airport – Arrival Zone/ Departure Zone, Al Rai – the Avenues, Farwaniya – Metro Complex / Al Farwaniya commercial complex, Khaitan – Grand Hyper, Jahra – Al Qaser Complex, Kuwait City – Commercial area No.9 (Shop No – 8) / Souk Sharq Mall (Mezzanine Floor), Salmiya –Marina Mall / Boulevard Mall Fahaheel – Al Anood Complex / Grand Hyper Mall, Mangaf – Al Azizia Complex (Shop No – 18), Jaleeb Al Shyoukh –Salem Al Mubarak Complex (Shop No – 1) / Grand Hyper, Qurain – Addan Co-Operative Society, Rumaithiya – Rumaithiya Co-Operative Society, Jabriya – Jabriya Co-Operative Society, Qadsiya – Qadsiya Co-Operative Society, Shamiya – Shamiya Co-Operative Society.

مطار الكويت الدولي – قاعة القادمون / قاعة المغادرون، الري - الأفنيوز، الفروانية – مجمع مترو / مجمع الفروانية التجاري، خيطان – جراند هايبر الجهراء– مجمع القصر، مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة (محل رقم 8) / سوق شرق (الميزانين)، السالمية –مارينا مول / بوليفارد مول، الفحاحيل – مجمع العنود / جراند هايبر مول، المنقف – مجمع العزيزية (محل رقم 18)، جليب الشيوخ – مجمع سالم المبارك (محل رقم 1) / جراند هايبر، القرين – جمعية العدان التعاونية، الرميثية – جمعية الرميثية التعاونية، الجابرية – جمعية الجابرية التعاونية، القادسية – جمعية القادسية التعاونية، الشامية – جمعية الشامية التعاونية.

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-06.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-05.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-04.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-03.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-02.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-01.jpg

Gang arrested in Kuwait for tampering with expatriates' blood tests - MoH

Lung-cancer-treatment-A-blood-test-could-indicate-lung-cancer-five-years-before-a-scan-741597.jpg

A group of people working at Kuwait Ministry of Health's (MoH) foreign labor test center, were arrested because they tampered with blood test samples, the MoH Assistant Undersecretary for Public health Dr. Majda Al-Qattan said Friday.
The MoH, acting upon an urgent request by the Ministry of Interior on Wednesday, carried out tests on four Egyptian nationals, including Hepatitis, Tuberculosis and AIDS, Al-Majda explained to KUNA.

The results came out on Thursday, showing two of the Egyptians were infected with Hepatitis-B and two with Hepatitis-C, she said. Tuberculosis tests were negative, she added.

Al-Qattan noted the ministry of interior has been monitoring employees at the foreign labor test center for four months who were tampering with tests' results by tampering with blood samples when moving them between the room where blood samples were taken and the laboratory.
A security guard and an MoH inspector were implicated, she said.

Al-Qattan said this gang was led by an Egyptian woman who was forging stamps used to clear tests. "This woman put the clear-to-go stamp on polluted samples," she said.

Al-Qattan said they identified a number of expatriates who passed the medical test through this gang.

Al-Qattan said the MoH would also coordinate with the Foreign Ministry to prevent such forgery

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image result for offers gif

BEST DEALS : AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATION COMPANY..

CONTACT : 1844442

There are amazing discounts on SMARTPHONES, GRAB IT NOW From 4th Feb Till 11th Feb. 2018...buy right away before the deal runs out?

Locations: Kuwait International Airport – Arrival Zone/ Departure Zone, Al Rai – the Avenues, Farwaniya – Metro Complex / Al Farwaniya commercial complex, Khaitan – Grand Hyper, Jahra – Al Qaser Complex, Kuwait City – Commercial area No.9 (Shop No – 8) / Souk Sharq Mall (Mezzanine Floor), Salmiya –Marina Mall / Boulevard Mall Fahaheel – Al Anood Complex / Grand Hyper Mall, Mangaf – Al Azizia Complex (Shop No – 18), Jaleeb Al Shyoukh –Salem Al Mubarak Complex (Shop No – 1) / Grand Hyper, Qurain – Addan Co-Operative Society, Rumaithiya – Rumaithiya Co-Operative Society, Jabriya – Jabriya Co-Operative Society, Qadsiya – Qadsiya Co-Operative Society, Shamiya – Shamiya Co-Operative Society.

مطار الكويت الدولي – قاعة القادمون / قاعة المغادرون، الري - الأفنيوز، الفروانية – مجمع مترو / مجمع الفروانية التجاري، خيطان – جراند هايبر الجهراء– مجمع القصر، مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة (محل رقم 8) / سوق شرق (الميزانين)، السالمية –مارينا مول / بوليفارد مول، الفحاحيل – مجمع العنود / جراند هايبر مول، المنقف – مجمع العزيزية (محل رقم 18)، جليب الشيوخ – مجمع سالم المبارك (محل رقم 1) / جراند هايبر، القرين – جمعية العدان التعاونية، الرميثية – جمعية الرميثية التعاونية، الجابرية – جمعية الجابرية التعاونية، القادسية – جمعية القادسية التعاونية، الشامية – جمعية الشامية التعاونية.

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-06.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-05.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-04.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-03.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-02.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-01.jpg

52 Filipino housemaids have flown back to their country

Unpaid Maids Return Home : 52 Filipino housemaids have flown back to their country after paying their financial dues with Kuwait the Department of Domestic Employment Philippines

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

 

Image result for offers gif

BEST DEALS : AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATION COMPANY..

CONTACT : 1844442

There are amazing discounts on SMARTPHONES, GRAB IT NOW From 4th Feb Till 11th Feb. 2018...buy right away before the deal runs out?

Locations: Kuwait International Airport – Arrival Zone/ Departure Zone, Al Rai – the Avenues, Farwaniya – Metro Complex / Al Farwaniya commercial complex, Khaitan – Grand Hyper, Jahra – Al Qaser Complex, Kuwait City – Commercial area No.9 (Shop No – 8) / Souk Sharq Mall (Mezzanine Floor), Salmiya –Marina Mall / Boulevard Mall Fahaheel – Al Anood Complex / Grand Hyper Mall, Mangaf – Al Azizia Complex (Shop No – 18), Jaleeb Al Shyoukh –Salem Al Mubarak Complex (Shop No – 1) / Grand Hyper, Qurain – Addan Co-Operative Society, Rumaithiya – Rumaithiya Co-Operative Society, Jabriya – Jabriya Co-Operative Society, Qadsiya – Qadsiya Co-Operative Society, Shamiya – Shamiya Co-Operative Society.

مطار الكويت الدولي – قاعة القادمون / قاعة المغادرون، الري - الأفنيوز، الفروانية – مجمع مترو / مجمع الفروانية التجاري، خيطان – جراند هايبر الجهراء– مجمع القصر، مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة (محل رقم 8) / سوق شرق (الميزانين)، السالمية –مارينا مول / بوليفارد مول، الفحاحيل – مجمع العنود / جراند هايبر مول، المنقف – مجمع العزيزية (محل رقم 18)، جليب الشيوخ – مجمع سالم المبارك (محل رقم 1) / جراند هايبر، القرين – جمعية العدان التعاونية، الرميثية – جمعية الرميثية التعاونية، الجابرية – جمعية الجابرية التعاونية، القادسية – جمعية القادسية التعاونية، الشامية – جمعية الشامية التعاونية.

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-06.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-05.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-04.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-03.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-02.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-01.jpg

Filipino boy, 7, didn't want to skip class and did this

Filipino Grade 1 pupil unwittingly turns himself into a social media star after he took his one-year-old brother to class as he didn't want to skip school, and no one was home to look after the little one

A Filipino boy has turned himself into a poster child of taking a huge responsibility at a young age — and triggered a social media uproar after he brought his younger brother to class.

The reason: No one was home to look after the little one and he didn't want to skip school.

 

Unbeknownst to him, Justin, 7, has unwittingly shot to fame as he and his one-year-old brother became a figure of siblings taking good care of each other.

Justin is a Grade 1 pupil in a rural government-run school in Salvacion village, Magallanes town in the Philippine province of Sorsogon, some 600km south-east of Manila.

The teacher, only identified as Ma'am Lei, took a picture of her pupils doing some class work and posted it on her Facebook wall, with a caption.

She didn't give the boys' family name.

"Habo ko pag-absent ma'am, digdi ko na lang alingon an tugang (1 year old) ko may trabahoon po si lola (guardian/grandmother) sa bulod, dai ki mabantay ("I don't want to be absent, ma'am. I will carry my one-year-old brother here because my grandmother has to work in the farm and no one will take care of him.")," the teacher quoted Justin as saying in the local Bicol dialect, according to the post.

It's the face of innocence pulling at one's heartstrings. The young boy's words struck a sensitive chord among netizens.

Bloggers and Filipino news sites picked up the heart-warning story.

The post — and stories about it — had since become viral.

Justin drew plaudits on social media after the post was picked up by a local news outlet, and later replicated by other blog sites.

Many commenters wished the boy success in life: "He's an example of being responsible, despite his tender age," said one. 

"He knows his priorities," stated another.

The story kicked up a social media storm: Comments ranged from straight up rants about the absentee parents to verbal assaults against the lack of family planning in the archipelagic nation of 7,641 islands, of which just 2,000 are inhabited by more than 100 million people (based on 2014 data).

Many others had a field day bashing college students of a state-owned university who walked out to protest against President Rodrigo Duterte instead of focusing on their studies, while one said: "I want to meet this boy."

KUWAIT BANS IMPORT OF AMERICAN SHRIMP AND SAUDI BIRDS

 
 

Director of the General Administration of Customs, Counselor Jamal Al-Jalawi, issued a temporary ban on the importation of fresh, frozen and cooled shrimps from Texas, USA due to Acute hepatopancreatic nectosis disease. Decision 11/2018 excluded frozen products, Including the tail, to be examined prima facie and laboratory, and products processed in a manner intended for human consumption contaminated as wet and prepared for barbecue, frying or any other method of cooking, as well as thermally active products to ensure the elimination of the virus.

Jalawi also issued another decree banning the importation of all kinds of fresh, frozen, frozen, processed and processed poultry meat, dairy products and eggs except for heat treatment at 70 ° C from Saudi Arabia due to the emergence of highly virulent bird flu. He also issued a decree lifting the ban on the importation of all kinds of live birds, hatching eggs and chicks one day «chickens, whites, meat» from the Republic of Germany because of the absence of bird flu.

He issued a temporary ban on the importation of milk, milk products and processed products from the Republic of Chile, due to the emergence of the cattle bacteria known as Kucella Porenti, causing fever. He also issued a decree banning the importation of all kinds of fresh, frozen, frozen, processed and processed poultry meat from the Republic of Togo, the Niger, Japan, France, Mexico and Zimbabwe for avian flu, and banning the importation of all live birds from the Republic of Spain Moroccan

BAHRAIN OFFERS FREE INTERNET IN PUBLIC AND TOURIST FACILITIES

Bahrain Telecommunications Company (Batelco) has announced the launch of a free WiFi service in tourism and public facilities in various governorates of the Kingdom in partnership with the Ministry of Works and Municipal Affairs.

The company explained that the service will be available to all without exception, in parks, gardens, walking tracks, coasts, markets and commercial complexes.Batelco customers will be automatically connected to their mobile phones as soon as they enter any area under coverage, while others will have to access a special web page to use free internet.

AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATIONS COMPANY.

BEST DEALS : AMAZING OFFERS AT FUTURE COMMUNICATION COMPANY..

CONTACT : 1844442

There are amazing discounts on SMARTPHONES, GRAB IT NOW From 4th Feb Till 11th Feb. 2018...buy right away before the deal runs out?

Locations: Kuwait International Airport – Arrival Zone/ Departure Zone, Al Rai – the Avenues, Farwaniya – Metro Complex / Al Farwaniya commercial complex, Khaitan – Grand Hyper, Jahra – Al Qaser Complex, Kuwait City – Commercial area No.9 (Shop No – 8) / Souk Sharq Mall (Mezzanine Floor), Salmiya –Marina Mall / Boulevard Mall Fahaheel – Al Anood Complex / Grand Hyper Mall, Mangaf – Al Azizia Complex (Shop No – 18), Jaleeb Al Shyoukh –Salem Al Mubarak Complex (Shop No – 1) / Grand Hyper, Qurain – Addan Co-Operative Society, Rumaithiya – Rumaithiya Co-Operative Society, Jabriya – Jabriya Co-Operative Society, Qadsiya – Qadsiya Co-Operative Society, Shamiya – Shamiya Co-Operative Society.

مطار الكويت الدولي – قاعة القادمون / قاعة المغادرون، الري - الأفنيوز، الفروانية – مجمع مترو / مجمع الفروانية التجاري، خيطان – جراند هايبر الجهراء– مجمع القصر، مدينة الكويت – المنطقة التجارية التاسعة (محل رقم 8) / سوق شرق (الميزانين)، السالمية –مارينا مول / بوليفارد مول، الفحاحيل – مجمع العنود / جراند هايبر مول، المنقف – مجمع العزيزية (محل رقم 18)، جليب الشيوخ – مجمع سالم المبارك (محل رقم 1) / جراند هايبر، القرين – جمعية العدان التعاونية، الرميثية – جمعية الرميثية التعاونية، الجابرية – جمعية الجابرية التعاونية، القادسية – جمعية القادسية التعاونية، الشامية – جمعية الشامية التعاونية.

 

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-06.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-05.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-04.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-03.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-02.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-01.jpg

Amazing-Offer-Flyer-Artwork-09.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-08.jpgAmazing-Offer-Flyer-Artwork-07.jpg

Delhi shocker: 8-month-old raped by 28-year-old cousin; condition stable

In a shameful incident, an eight-month-old baby girl was allegedly raped by her cousin in northwest Delhi's Netaji Subhash Place on Monday.

Edited by: India TV News Desk, New Delhi

Representational Image

In a shameful incident, an eight-month-old baby girl was allegedly raped by her cousin in northwest Delhi's Netaji Subhash Place on Monday. 

The 28-year-old confessed to raping the baby under the influence of alcohol, a senior police official said. 

The girl's parents used to go out for work and leave their daughter in the custody of their sister-in-law. Since it was a Sunday, their sister-in-law's son was at home, he said. 

When he saw that his mother was not around, the accused allegedly forced himself on the baby, police said. 

When the girl's mother, who works as a maid, returned home at around 12.30 pm, she saw blood stains on herdaughter's clothes and informed her husband. 

The baby was rushed to a hospital where it was found that she had been sexually assaulted, police said. 

Subsequently, the police were informed and a case was registered. 

The baby underwent a surgery today and her condition is stable, they added.

Referring to the case, Delhi Women's Commission chief Swati Maliwal tweeted: “The worst has happened. An 8 month old baby has been brutally raped in the Capital and is battling for her life in a Hospital. Going to the hospital to meet her. Am totally numb. Terrified to face her! Please please pray for her”.

Meet Father Amanuel—the first Kuwaiti to head a church

The National Evangelical Church stands as a testament to the level of religious freedom enjoyed in Kuwait, he says

Kuwait City: The National Evangelical Church in Kuwait is nestled on a quiet cul-de-sac in the city, right off a long stretch of coastal highway that separates the chapel from the Arabian Gulf.From the outside it hardly looks like a church; not a single cross appears on the exterior, nor is the building adorned with any form of Christian iconography.

In fact, the structure happens to be one of the last remnants of Kuwait’s pre-oil urban landscape, built by American missionaries in 1931 using mostly mud and rocks taken from the sea.Past the wrought iron gates of the main entrance, a brick pathway leads to an elevated courtyard, which sits adjacent to the Priest’s office.

A gold metal plate is affixed on the door with a name engraved in faded black: Rev. Amanuel B. Ghareeb.

Father Amanuel, as he is sometimes called by his congregants, assumed the position of Reverend in 1999, having just turned forty-nine-years-old.

Unlike his predecessor, however, the announcement of his post made headlines across Kuwait: for the first time in the country’s history, a Kuwaiti had been selected as head of a church.

Ghareeb spent twenty-five years as a civil servant in the oil sector, and was a self-described nominal Christian, before receiving his call to ministry in 1986: what he called his ‘born-again’ experience.

His ordination fell on a chilly Friday evening on January 8th, 1999.

Candles cast a warm glow inside the Parish Hall as Ghareeb proceeded in jet-black robes and a starched-white ghutra, while hymns floated gently from the choir.

The ordination was a turning point in his life and a momentous occasion for this tiny community of indigenous Christians.

Attendees including ambassadors, academics, and members of the clergy watched as he kneeled before the Head of the Evangelical Synod of Syria and Lebanon, who officiated his transition into a fully-fledged Reverend.

Cheers and applause filled the hall that night as Ghareeb stood, for the first time, as head of Kuwait’s Evangelical Church.

Behind an oversized desk, which takes up half the width of his office, Ghareeb sits comfortably in a wool dishdasha.

A wooden crucifix hangs on a wall crowded with photographs, illustrated Bible verses, and, surprisingly, a framed copy of the constitution.

“Our constitution doesn’t differentiate based on race, gender or religion,” he said.

Ghareeb, now 68, has tried to mitigate the concerns of his community for almost two decades.

As the first-ever Kuwaiti priest, he explains that a heavier burden has been placed on his shoulders than that of his predecessors.

And space is at the forefront of his agenda.

Today, Christians residing in Kuwait account for more than twenty per cent of the total population: around 900,000 in total, of which less than 200 are actual citizens.

Since assuming his role, Ghareeb has consistently lobbied the government for more sites to build churches.

He explains that the current seven licensed churches can’t keep up with the staggering number of visitors that regularly pour through their doors to worship.

But in 2016, several MPs rejected the Municipality’s plans to allocate land for additional churches, claiming it would contradict Shariah law, which is stated as the main (but not the sole) source of legislation in Article Two of the constitution.

Ghareeb lets out a deep sigh.

“It’s a matter of time,” he says, almost quixotically.

The Kuwait Nationality Law was promulgated in 1959 as the country was experiencing its first oil boom.

Over the years, a series of amendments were made to the law, including one in 1982, which stipulated that only Muslims (or Muslim converts) could obtain citizenship by naturalisation.

While Ghareeb sees this as a key contributor to the population decline of the indigenous Christian community, not everyone shares his concern.

“Personally, I can’t say that I worry much, if at all, about a population decrease,” said Samer Shammas, a banker and second cousin to the Reverend.

Shammas belongs to Kuwait’s first Christian family.

His grandfather immigrated from Turkey in 1919, and worked with the American Missionaries who eventually founded the Evangelical Church.

In 2012, during an especially politically-charged time, Shammas was growing increasingly frustrated with a minority group in Kuwait that criticised public celebrations of Christian holidays.

They called for the removal of Christmas trees from public spaces and claimed that it was haram (forbidden) to wish Christians a merry Christmas.

As a response, he published an article in Al Qabas newspaper: A Message from a Kuwaiti Christian. In the article, Samer announced his intention to run for parliament, which would have made him the first non-Muslim to do so since the establishment of the National Assembly.

“I knew I’d never win, but I wanted to prove a point,” explained Samer.

“I wanted to send a message that Kuwait is an open society and our constitution does not discriminate between different religions.”

Although Samer decided not to run in the end, his article received a positive response, with many Kuwaitis welcoming the idea of a Christian MP including Waleed Al Rujaib, a Kuwaiti novelist, and popular liberal columnist, Iqbal Al Ahmad.

Ghareeb has appeared on a variety of local and regional news programmes, to promote a positive image of Kuwait’s Christian community as well as educate the masses about the tiny minority of Gulf Christians.

Many people are surprised to find out that Kuwaiti Christians exist.

Ghareeb’s main message of course, is that the National Evangelical Church stands as a testament to the level of religious freedom enjoyed in Kuwait.

It’s also a microcosm of a democracy, he insists proudly.

Church elections typically occur every two years for the reverend position, and a two-third majority vote is required to win.

And while the next elections cycle should take place in 2019, Ghareeb isn’t worried about losing his title.

“After my election in 1999, the Church decided that I should maintain the position indefinitely.”

He tugs at the clerical collar sewn into his dishdasha before adding, with a smile: “It was for the best, they said, since I’m a Kuwaiti.”